Přejít na: Obsah | Menu | Patička
Data v dobrých rukou
data v dobrých rukou

Analýzy a studie

IT systémy jsou stále složitější a nákladnější. Roste i jejich důležitost a vliv na běh mnoha oddělení nebo i celé firmy.  Jakýkoliv zásah do jejich fungování bez předešlé přípravy, důkladné znalosti všech souvislostí a závislostí může přinést mnohá nepříjemná překvapení. V některých případech se takové negativní změny projeví až po určité době „bezproblémového“ fungování.

Důkladná analýza spojená s plánovanými změnami, ať už se jedná o implementaci nového subsystému, rozšíření stávajícího, případně pouze upgrade některé komponenty, eliminuje tato „překvapení“ na minimum.
Naši specialisté ve spolupráci s vašimi zaměstnanci zpracují důkladnou analýzu stávajícího stavu a navrhnou řešení či postup vedoucí ke splnění vašich požadavků. Budou přitom vycházet ze svých bohatých praktických zkušeností s provozem různých systémů z projektů, které realizovali a ze znalostí širokého produktového portfolia předních světových výrobců.
Další oblastí, kde je možné využít hlubokých znalostí našich odborníků, je řešení problémů s rutinním provozem. Pokud se váš systém chová nestandardně, je čas na důkladnou analýzu příčin a hledání východisek, která budou respektovat vaše prostředí a možnosti.

Máte v plánu realizovat rozsáhlý projekt a rádi byste věděli, zda existují alternativní řešení, jak daný úkol splnit? Zpracování případové studie vám pomůže se zorientovat v problematice. Naši experti s vámi identifikují cíle a pomohou stanovit priority. Na základě zjištěných faktů navrhnou řešení postavené na svých praktických zkušenostech i na znalosti trhu v dané oblasti.


Ukládání a ochrana dat


Přejít na: Obsah | Menu | Patička