Přejít na: Obsah | Menu | Patička
Data v dobrých rukou
data v dobrých rukou

Optimalizace nastavení

Z hlediska mnoha uživatelů a bohužel i některých jejich správců je většina IT technologií černou krabičkou, která poskytuje funkce, data nebo služby. Obvykle jde ale o relativně komplikovaný systém vzájemně propojující několik zařízení, infrastrukturních vrstev a softwarového vybavení. Pokud nejsou jednotlivé komponenty celého systému správně navrženy a konfigurovány, může i jediný prvek způsobit zhoršenou funkci celého prostředí a znehodnotit vynaložené investice.

Nabízíme analýzu vašeho prostředí, identifikaci komponent vytvářejících tzv. „úzké hrdlo“ a optimalizaci nastavení systémů tak, aby veškeré součásti pracovaly v optimálním souladu. Někdy i pouhá záměna kabelů nebo prohození datových oblastí mezi různými datasety přinese výrazné zlepšení situace. Naši zkušení specialisté již mnohokrát vyřešili požadavek na změnu zcela jinak, než si představoval zákazník, který neměl dostatek informací o svém prostředí.

  • Dojde ke zrychlení tvorby záloh při pořízení nejnovější páskové mechaniky?
    Těžko, pokud ani stávající mechanika nedostává data ze zdrojového systému dostatečně rychle.
  • Je potřeba přecházet na rychlejší páteřní infrastrukturu?
    Pokud jsou klienti připojeni pomalou linkou, páteř má dostatek kapacity, centrální diskové pole disponuje dostatkem rozhraní o rychlosti odpovídající stávající LAN, ale žádným pro vyšší rychlost, nemá taková investice očekávaný přínos.
  • Musí data na cestě ke svému cíli skutečně putovat přes několik serverů po pomalé síti LAN, nebo je lze přesměrovat přímo na rychlou SAN?
    Pomalá LAN nepředstavuje problém, pokud zálohy probíhají inkrementálně a za cenu LANfree licence by v některých případech šlo provést upgrade celé LAN.

Odpovědi na tyto a podobné otázky jsme schopni na základě analýzy rychle zjistit a umožníme našim zákazníkům směřovat investice na místo, kde přinesou skutečný užitek.


Ukládání a ochrana dat


Přejít na: Obsah | Menu | Patička