Přejít na: Obsah | Menu | Patička
Data v dobrých rukou
data v dobrých rukou

Školení

Znalost problematiky nabízeného řešení a technologií v oblasti ukládání, správy a organizace dat je pro nás prvořadá, ale stejně tak je pro nás důležité, aby naši zákazníci uměli tyto technologie ovládat a plně využívat jejich potenciál. 
Nabízíme jak certifikovaná školení předních výrobců technologií, tak zejména speciální, na míru připravená školení se zaměřením dle požadavků a potřeb konkrétního zákazníka. V rámci našich školení se snažíme předávat vědomosti takovým způsobem, aby zákazník odcházel nejen znalý daného produktu, ale aby získal širší orientaci v problematice a mohl získané informace zasadit do celkového rámce svého technologického prostředí.
Naše společnost zaměstnává vysoce hodnocené odborníky v oboru ukládání, správy a organizace dat, kteří znají nejen školená témata, ale také jiná technologická řešení a produkty. Při prezentacích a školeních mohou tak s nadhledem podat nezaujaté informace a zákazníkovi tak lépe vysvětlit danou problematiku. U nás neplatí slogan kdo to neumí dělat, ten školí“, neboť všichni naši školitelé rovněž technologická řešení sami aktivně navrhují, instalují a spravují. Jejich praktické zkušenosti můžete získat i vy  prostřednictvím našich kurzů.

Díky individuální formě výuky jsme při organizování kurzů velice flexibilní jak co do obsahu, tak i místa a času školení.


Ukládání a ochrana dat


Přejít na: Obsah | Menu | Patička