Přejít na: Obsah | Menu | Patička
Data v dobrých rukou
data v dobrých rukou

Diskové systémy

Objem uchovávaných dat roste závratným tempem, což klade stále vyšší požadavky na datová úložiště. Všechny diskové systémy, které nabízíme, se dokáží přizpůsobit těmto požadavkům. Navrhneme pro vás optimální datové úložiště, které je efektivní z pohledu uložení dat, vysoce dostupné, rozšiřitelné a bude poskytovat podporu pro rychlou obnovu dat, thin provisioning, replikace, vytváření testovacích nebo zálohovacích klonů a snapshotů i další pokročilé funkce, to vše za cenu nepřesahující běžný průměr své třídy.

Naši specialisté mají bohaté zkušenosti ze stovek realizovaných projektů. Ve velkých společnostech nasazovali diskové systémy optimalizované pro rychlý přístup k datům v transakčním zpracování nebo vysoce propustná disková úložiště pro sekvenční přístup k datům v případě vysokých kontinuálních datových toků pro zálohování nebo ukládání multimediálních dat. V menších společnostech pak obvykle našly uplatnění univerzální diskové systémy, které neoslňují svým maximálním výkonem, ale poskytují přiměřeně výkonné a zejména spolehlivé univerzální úložiště všech firemních dat za příznivých nákladů.

Mnoho z těchto projektů využívalo technologie NAS integrované přímo do řadiče diskového systému, který tak poskytoval jak SAN, tak i NAS služby - tzv. Unified Storage. V této oblasti a obecně i v NAS patří naši specialisté mezi nejzkušenější v rámci celé ČR i SR.

Naše společnost nabízí profesionální služby v celém životním cyklu diskového systému od prvotního návrhu diskového systému, dodání a profesionální instalaci zařízení přes jeho konfiguraci a integraci do prostředí zákazníka až po školení a zdokumentování celého řešení. Samozřejmostí jsou také možnosti nadstandardní servisní podpory dodaných zařízení, jejich proaktivní monitoring či konzultace při jakýchkoliv změnách týkajících se dodaného řešení. 


Ukládání a ochrana dat


Přejít na: Obsah | Menu | Patička