Přejít na: Obsah | Menu | Patička
Data v dobrých rukou
data v dobrých rukou

Flash / SSD akcelerace

Cenová dostupnost a zvyšující se spolehlivost produktů využívajících FLASH paměti umožňují řešit mnohé problémy s výkonem nasazením PCIe Flash akceleračních karet nebo pomocí SSD disků. Pro velká řešení s přiměřeným rozpočtem jsou jasnou volbou specializovaná úložiště s použitím pouze SSD. Takových projektů ale mnoho není. Mnohem častějším problémem je, že celkové řešení je v podstatě vyhovující, ale pro některé části dat nebo v některých časových oknech, by bylo potřeba výkon zvýšit.

Naši specialisté mají mnohaleté zkušenosti s optimalizací diskových systémů i celých SAN. Pokud již není možno zlepšit situaci změnou nastavení systému nebo organizace uložených dat, lze u většiny existujících a samozřejmě u všech nových řešení navýšit výkon právě použitím FLASH technologií. Máme bohaté zkušenosti s nasazováním akceleračních karet do serverů nebo řadičů diskových polí. Takové řešení je za použití vhodného softwaru pro aplikace transparentní, rychle aplikovatelné a jeho efekt je okamžitý. Další výhodou je možnost sdílení této rychlé cache různými aplikacemi a daty v různý čas s minimálními požadavky na nastavování.

Pokud je požadováno zrychlení i u zápisových operací, je nejčastější cestou zvyšování výkonu diskových systémů pomocí SSD disků, tzv. tiering, kdy jsou data nejprve zapsána do rychlé oblasti složené z SSD a následně se přesouvají na pomalejší disky. Toto řešení je již mnohem citlivější na správný návrh vzájemného poměru mezi velikostí datasetu a rychlou vs. pomalou částí pole, která se navíc s časem může zásadně měnit. Výkonová režie spojená s přesunem dat mezi tiery rovněž není zanedbatelná.  Léta zkušeností ale umožňují našim specialistům správně navrhnout i takovéto řešení a dosáhnout co nejvyššího výkonu při minimalizaci nákladů na SSD tier.


Ukládání a ochrana dat


Přejít na: Obsah | Menu | Patička