Přejít na: Obsah | Menu | Patička
Data v dobrých rukou
data v dobrých rukou

Vysoká dostupnost

Zajištění nepřetržitého přístupu ke klíčovým aplikacím a službám bývá kritickým faktorem pro úspěch firmy. Případné výpadky provozu kritických aplikací, jako jsou finanční systémy nebo řízení výroby, mohou generovat značné ztráty.  Pokud vyhodnocení rizik směruje k požadavku na zajištění vysoké dostupnosti, jsme tu pro vás. Společně s vašimi zaměstnanci provedeme analýzu vašeho prostředí a požadavků na provoz kritických aplikací. Navrhneme  a také implementujeme technicky i cenově optimální řešení vysoké dostupnosti. Toto bude následně integrováno do vašich plánů kontinuity s návazností na zálohování dat a plány obnovy.

S tím, jak požadavky na nepřetržitý chod IT infrastruktury pronikají stále více do sféry středního i malého podnikání, vyvíjí se rovněž technologie zajištující vysokou dostupnost a zároveň klesají náklady na pořízení takové infrastruktury. Zejména pokud uvažujete o virtualizaci serverového prostředí nebo ji již používáte, řešení vysoké dostupnosti by určitě mělo být její součástí, jelikož výpadek této infrastruktury obvykle vede k současné nedostupnosti většiny informačních systémů a bez HA návrat do obvyklého provozního stavu i po krátkém několikasekundovém přerušení může trvat desítky minut.

Při návrhu každého HA řešení je jedním z kritických faktorů zajištění dostupnosti a bezpečnosti dat. V této oblasti máme bohaté zkušenosti s implementací jak serverových, tak storage clusterů nebo s nasazováním bezvýpadkového řešení pro 2 lokality, tzv. MetroCluster. Podle požadavku na tolerovanou dobu nedostupnosti lze zvolit různě technicky i finančně náročná řešení. Při návrhu komplexně posoudíme všechny vrstvy infrastruktury a jejich vzájemnou závislost. Poskytneme školení vašim zaměstnancům odpovědným za administraci a provoz HA prostředí. Stejně tak jsme schopni nabídnout servis a podporu s různým stupněm reakce podle vašich požadavků. Součástí našich služeb může být také vzdálený dohled s proaktivním řešením teprve vznikajících problémů.


Ukládání a ochrana dat


Přejít na: Obsah | Menu | Patička